Keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden

Werknemers zijn steeds meer op zoek naar een goede balans tussen werk en privé. Zaken als meer of minder werken, levensloopregeling, zorgverlof en opleidingsmogelijkheden spelen steeds vaker een rol bij de keuze voor een bepaalde werkgever. En niet alleen voor nieuwe werknemers is keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden een belangrijk aspect. Ook voor medewerkers die al langer in dienst zijn, dragen flexibele arbeidsvoorwaarden bij aan de motivatie en betrokkenheid.

sQirr ondersteunt uw organisatie bij het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden aan de hand van volgend stappenplan:
  • uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  • ontwerpen van het proces waarbinnen keuzes gemaakt en geadministreerd worden;
  • samenstellen van pakket flexibele arbeidsvoorwaarden;
  • opstellen van regelgeving en procedures;
  • adviseren over keuzeapplicaties;
  • managen van de beschikbare en benodigde capaciteit;
  • opzetten en uitvoeren van de communicatie;
  • opzetten en verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten.