Klankbord en uitvoerder

sQirr fungeert voor u als klankbord op het brede terrein van strategisch personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Daarnaast zijn wij u ook van dienst met de praktische uitvoering. Het actualiseren van de personeelsplanning, arbeidsvoorwaardenregelingen, het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden en het optimaliseren van de administratieve processen zijn slechts enkele voorbeelden daarvan.

Heldere aanpak
sQirr benadert personeelsplanning en arbeidsvoorwaarden op een bedrijfskundige manier. Dit betekent dat wij uw personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties voortdurend toetsen aan uw bedrijfsdoelstelling. Zo laten wij u zien dat u met een op de toekomst gerichte personeelsplanning met passende arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties meer rendement behaalt. Onze werkwijze is pragmatisch. In heldere stappen werken we naar een concreet resultaat. Daarbij verliezen we het menselijke aspect niet uit het oog.