Passend personeelsbeleid

Hoe is de toegevoegde waarde is van uw personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid aan de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen uw onderneming? Misschien vraagt u zich af of uw arbeidsvoorwaarden nog voldoen aan de nieuwe wetgeving en de cao. Misschien hebt u meer moeite gekregen met het aantrekken en behouden van goed personeel en moet u zich opnieuw profileren als werkgever. Het kan ook zijn dat de ondernemingsraad aandringt op vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden. Of dat de strategische doelstellingen van de organisatie zijn gewijzigd. Allerlei oorzaken, zowel binnen als buiten de organisatie, die aanleiding kunnen zijn om het arbeidsvoorwaardenbeleid weer eens tegen het licht te houden.
sQirr onderzoekt voor u of uw personeelsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties nog passen bij uw organisatie.

Hierbij kijken we onder meer naar de volgende aspecten:
 • doelstelling van uw onderneming;
 • gewenste ontwikkelingen binnen uw onderneming;
 • cultuur binnen de onderneming;
 • behoefte van uw personeel;
 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • politieke ontwikkelingen;
 • wetgeving en cao;
 • arbeidsmarkt.
Daarnaast kijken wij ook met u naar:
 • de administratieve processen rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen;
 • kosten en opbrengsten van de huidige regelingen en de uitvoering daarvan.
Op basis van ons onderzoek kan ons advies aan u luiden:
 • laat uw personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid zoals het nu is; het past nog prima bij uw organisatie;
 • zet uw personeelsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen opnieuw op/ moderniseer uw beleid en arbeidsvoorwaarden;
 • harmoniseer uw arbeidsvoorwaarden;
 • flexibiliseer uw arbeidsvoorwaarden;
 • richt uw administratieve proces rondom uw arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen opnieuw in.