Projecten en publikaties

sQirr werkt(e) o.a. in projecten voor:

 • Gemeente Hollands Kroon
  In samenwerking met anderen adviseren over en ondersteunen bij het opzetten en uitwerken van een een waarderingsmodel voor mensen in plaats van het belonen van functies.
 • Baaijens Constructie en Van den Broek Techbiek Oss
  Advies en ondersteuning bij het opzetten en uitwerken van het personeelshandboek, actualiseren arbeidsovereenkomsten en actualiseren functiebeschrijvingen.
 • Inkoopbureau Midden Nederland Utrecht
  Advies en ondersteuning bij het omzetten en uitwerken van personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid van het volgen van de cao voor gemeenteambtenaren naar een eigen regeling; opstellen en uitwerken functiebeschrijvingen en het opzetten en uitwerken salarisgebouw.
 • Lean Consultancy Group Nijmegen
  Advies en ondersteuning bij het opzetten en uitwerken van modern beleid rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen, gebaseerd op de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken.
 • FineDent Houten
  Advies over, ondersteuning bij het actualiseren van arbeidsovereenkomsten en het opzetten en uitwerken van het bedrijfshandboek; vastleggen arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.
 • SalesServiceEurope Terborg
  Advies over en ondersteuning bij het opzetten en uitwerken van een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
 • Contimeta Utrecht
  Advies over, ondersteuning bij en het opzetten en uitwerken van het bedrijfshandboek; vastleggen arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.
 • Triada Wonen Epe
  Advies over en ondersteuning bij de invoering van het woondiensten cafetariasysteem (flexibele arbeidsvoorwaarden) conform de cao woondiensten.
 • Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet Den Haag
  Opstellen en uitwerken personeelshandboek (2006) ; adviseren over, opstellen en invoeren van de levensloopregeling en collectieve ziektekostenverzekering (2005); omzetten van arbeidsvoorwaarden van ambtelijk recht naar burgerlijk recht (2004).
 • Witteveen Architecten Apeldoorn
  Adviseren over en opstellen van de levensloopregeling.
 • Nederlands Loodswezen BV Rotterdam
  Implementeren van cao à la carte conform de cao loodswezen en het ondersteunen bij het opzetten en uitwerken van het reglement.
 • Stichting AGO Diemen
  Implementeren van flexibele arbeidsvoorwaarden conform de cao gehandicaptenzorg, het adviseren over de keuzeapplicatie en het opzetten en uitwerken van het reglement.
 • Dijkgraaf-Rijsdorp Apeldoorn
  Invoeren van de verplichte cao voor de kantoorvakhandel voor een deel van de onderneming met het daarbij behorende pakket arbeidsvoorwaarden en het opzetten en uitwerken van het personeelshandboek.
 • Stichting Stadsbank Midden Nederland Almere
  Omzetten van arbeidsvoorwaarden van ambtelijk recht naar burgerlijk recht; het opzetten en uitwerken van het personeelshandboek; opzetten en uitwerken beloningsmethodiek; actualiseren functiebeschrijvingen en het opzetten en uitwerken van het verzuimprotocol.
 • Loonbedrijf Blankendaal BV Obdam
  Oprichten nieuwe BV, het opzetten van de bij behorende arbeidsvoorwaardenregeling en het opzetten en uitwerken van de personeelshandboeken.
 • Duursma Industrietechniek BV Apeldoorn
  Ondersteuning bij de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden.
 • APS Pensioenteam Waardenburg
  Actualiseren bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen en adviseren over en opstellen van de levensloopregeling.
 • Verebus Engineering BV Rijswijk
  Uitvoeren van een arbeidsvoorwaardenscan met als doel het arbeidsvoorwaardenbeleid en de arbeidsvoorwaarden beter te laten aansluiten op de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen Verebus.

Publikaties van sQirr: